Perancangan Strategik, Perancangan Taktikal dan Perancangan Operasi

Pasukan Pancaragam Bagpipe bagi Tempoh 2011 - 2015

Perancangan Strategik

Perancangan Taktikal

Perancangan Operasi

Meningkatkan bilangan keahlian setiap tahun
Tahun2011
2012
2013
2014
2015
Bil.
(orang)
35
40
45
50
55

 
 

Nama projek : Meningkatkan bilangan keahlian

Objektif : Membentuk pasukan yang mantapdengan pertambahan bilangan ahli

Penetapan Dasar : Tugas-tugas AJK

Aktiviti :

Menjalankan demonstrasi                     permainan alatan muzik kepada          pelajar Tingkatan Peralihan dan            Tingkatan Satu

Pemantau : Guru penasihat

Aktiviti:

i. Demonstrasi permainan alat       muzik

ii. Latihan oleh jurulatih

Tarikh Pelaksanaan : Dijalankan pada minggu kedua pada setiap permulaan sesi persekolahan

Pelaksanaan : Dijalankan oleh semua AJK

Indikator kejayaan:

Bilangan ahli baru akan bertambah setiap tahun

Meningkatkan kemahiran ahli dalam memainkan alatan muzik

Nama projek : Kuiz Alat Muzik

Objektif : Meningkatkan kemahiran ahli  bermain alat muzik

Penetapan Dasar : Tugas-tugas AJK

Aktiviti Menjalankan ujian bertulis danmemainkan alat muzik

Pemantau: Guru penasihat

 

 

Aktiviti

i. Ujian bertulis (struktur)

ii. Pertandingan Bermain Alat         Muzik

Tarikh Pelaksanaan : mengikut takwim persatuan

Pelaksanaan : Dijalankan oleh semua AJK

Indikator kejayaan:

Bilangan ahli yang mahir bermain alat muzik akan meningkat