Pelan Tindakan Pasukan Pancaragam Bagpipe bagi Tahun 2011

 

Program

Tanggungjawab

Tempoh

Kos / sumber

output

Indikator Prestasi

1

Meningkatkan bilangan ahli baru

Guru Penasihat / AJK

Sepanjang bulan Januari 2011

-

Bakat baru dapat dikenalpasti

Bilangan ahli baru bertambah

2

Kuiz Alat Muzik

Guru Penasihat / AJK

 

Jun 2011

akan ditentukan

Ahli boleh mengenalpasti komponen alat muzik

Kemahiran ahli akan meningkat

3

Latihan

Jurulatih

Sepanjang tahun

-

Bilangan kehadiran yang baik

Kemahiran ahli akan meningkat